Najlepším spôsobom ako zistiť cenu za prácu je vypracovanie cenovej ponuky ušitej priamo na vašu nehnuteľnosť. Cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe predloženej projektovej dokumentácie, alebo na základe obhliadky miesta stavby našim zamestnancom.

Základnú cenovú ponuku v regióne Levice pre Vás vypracujeme bezplatne.

Pre orientáciu ponúkame cenník základných úkonov:

 • Vypracovanie základnej cenovej ponuky pre objekt nachádzajúci sa mimo okres Levice 49,79,- €
 • Vypracovanie zoznamu reziva - zoznam a počet jednotlivých prvkov konštrukcie krovu 49,79,- €
 • Vypracovanie zoznamu strešnej krytiny - zoznam a počet jednotlivých prvkov strešnej krytiny 33,19,- €
 • Vypracovanie 3D náhľadu a jednoduchej dokumentácie od 33,19,- €, podľa náročnosti pre projekty, ktoré nerealizuje naša firma
 • Montáž krovu podľa komplikovanosti od 5,80 do 7,0 €/m2
 • Montáž strešnej krytiny aj s fóliovaním od 6,0 do 6,80 €/m2
 • Rezanie strešnej krytiny v úžľabiach a nárožiach 3,50 € /bm
 • Debnenie krovu doskami od 2,00 do 3,31 €/m2
 • Impregnácia dreva proti škodcom 34,85 €/m3 aj s materiálom
 • Namontovanie strešného okna bez zatepľovacieho rukávu 43,15 € a so zatepľovacím rukávom 49,79 €
 • Montáž zvodov a žľabov od 6,64 € bm
 • Montáž sadrokartónov od 22,00 do 26,23 € m2 aj s materiálom
 • Montáž plávajúcich podláh od 5,50 do 6,80 € m2
 • Montáž tatranského profilu od 5,50 do 7,97 € m2
 • Montáž kanadského šindla od 5,50 do 6,80 € m2
 • Montáž edelitových šablón od 5,50 do 6,80€ m2

Uvedené ceny úkonov sú bez DPH