Strešné krytiny

Strešná krytina je základným prvkom strechy, ktorý musí plniť množstvo funkcií. Napredovanie vývoja materiálov a technológií neustále zvyšuje nároky i na túto časť strechy

Použitím kvalitnej strešnej krytiny a dodržaním technologických postupov pri pokrývaní vytvoríme funkčnú, trvácnu a estetickú strechu

Odkvapové systémy

Zabezpečíme komplexnú dodávku strechy.

Naša firma ponúka dodávku a montáž zvodov, žľabov i ostatných klampiarskych prvkov.

Z klampiarskych prvkov Vám ponúkame oplechovanie komína, bočné atikové plechy,úžľabné plechy, odkvapové plechy, záveterné lišty atď.

Slnečné žiarenie je nevyčerpateľný a bezpečný zdroj energie prístupný počas celého roka.

Novinkou v našej ponuke je montáž solárnych kolektorov od firmy Bramac a THERMO/SOLAR. Na túto prácu máme vyškolených pracovníkov čo zaručuje kvalitné vykonanie prác.

V prípade, že prejavíte záujem o solárne kolektory Bramac alebo THERMO/SOLAR, zavolajte nám a my k Vám vyšleme vyškoleného pracovníka. Vyplníte dotazník k predbežnému návrhu solárneho systému a podľa výsledku Vám doporučíme najvhodnejšie riešenie.

Strešné okná

Strešné okná otvárajú nové možnosti bývania. Vhodne zvolené a umiestnené strešné okná Vám umožnia rozšíriť obytné priestory na maximum. Máme bohaté skúsenosti s osadzovaním strešných okien do rôznych typov krovu a rôznej strešnej krytiny.

Bramac Therm

Bramac Therm kompakt.Bramac Therm top je systém nadkrokvovej tepelnej izolácie. Predstavuje energeticky úsporné riešenie pri výstavbe i rekonštrukcii objektov.

Je moderným a trvale funkčným riešením tepelnej izolácie striech z polyizokyanurátovej peny na báze polyuretánu (PIR). Tepelná izolácia sa kladie celoplošne z vrchu na krokvy, čím sa zabráni vzniku tepelných mostov.