Bramac Therm

Bramac Therm kompakt.Bramac Therm top je systém nadkrokvovej tepelnej izolácie. Predstavuje energeticky úsporné riešenie pri výstavbe i rekonštrukcii objektov.

Je moderným a trvale funkčným riešením tepelnej izolácie striech z polyizokyanurátovej peny na báze polyuretánu (PIR). Tepelná izolácia sa kladie celoplošne z vrchu na krokvy, čím sa zabráni vzniku tepelných mostov.

Výhody tepelnej izolácie Bramac therm:

  • rýchla montáž, integrované samolepiace prúžky , spájanie na pero – drážku
  • prvky konštrukcie krovu sú chránené pred vplyvom počasia so stabilnou klímou, čo zabezpečí dlhú životnosť krovu
  • menšia hrúbka izolantu v porovnaní s minerálnou izoláciou, lepšie tepelnoizolačné vlastnosti
  • strešná fólia je už súčasťou izolačných dosiek
  • možnosť riešiť interiér s priznanými krokvami
  • vhodné riešenie izolácie striech pre novostavby aj rekonštrukcie

Bramac therm kompakt – rekonštrukcie

Pri použití tepelne izolačných dosiek Bramac Therm Kompakt je potrebné zabezpečiť vzduchotesnosť konštrukcie (napr. položením fólie Bramac Uni Eco 2S pod tepelne izolačné dostky).

Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán netkanou textíliou a na hornej fóliou a na hornej ploche nakašírovanou fóliou pre poistnú hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými a vodorovnými presahmi

Bramac therm kompakt – rekonštrukcie
Vlastnosť Hodnota
Tepelná tvrdivosť: λ = 0,025 W/mK (hrúbka dosky < 120 mm)
  λ = 0,024 W/mK (hrúbka dosky ≥ 120 mm)
Rozmery: 1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)
  1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
Hrúbka materiálu: 80 - 240 mm
Reakcia na oheň: trieda E
Farba: zelená s čiernou potlačou
Drážkovanie: spoj na pero a drážku
Utesnenie presahu: integrované samolepiace prúžky

Bramac therm top – novostavby

Pri použití tepelne izolačných dosiek Bramac Therm Top je potrebné použiť kvalitnú parotesnú fóliu - napr. Bramac Membran 100.

Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) obojstranne opatrená hliníkovou fóliou a na hornej ploche nakašírovanou fóliou pre poistnú hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými a vodorovnými presahmi

Bramac therm top – novostavby
Vlastnosť Hodnota
Tepelná tvrdivosť: λ = 0,022 w/mK
Rozmery: 1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)
  1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
Hrúbka materiálu: 80 - 240 mm
Reakcia na oheň: trieda E
Farba: zelená
Drážkovanie: spoj na pero a drážku
Utesnenie presahu: integrované samolepiace prúžky
Potvrdenie o školení

Zabezpečíme dodávku a odbornú montáž nadkrokvových tepelných izolácií Bramac therm.

Ako prví na Slovenskom trhu sme realizovali strechu s použitím tepelnej izolácie Bramac therm.

Viac informácií o  tepelnej izolácii Bramac therm záujemcom radi poskytneme telefonicky, e- mailom alebo pri osobnom kontakte.